Producenci
Promocje
Wzmacniacz antenowy WK-410 - masztowy
Wzmacniacz antenowy WK-410 - masztowy

249,00 zł

Cena regularna: 390,00 zł

Najniższa cena: 390,00 zł

202,44 zł

Cena regularna: 317,07 zł

Najniższa cena: 317,07 zł
szt.
Zestaw Wzmacniacz kanałowy TELMOR WWK 951+ (+ Mani. URC ) Komplet
Zestaw Wzmacniacz kanałowy TELMOR WWK 951+ (+ Mani. URC ) Komplet

979,00 zł

Cena regularna: 1 094,30 zł

Najniższa cena: 796,00 zł

795,93 zł

Cena regularna: 889,67 zł

Najniższa cena: 647,15 zł
zestaw
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w jako informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

 

Data aktualizacji : 17.11.2021

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) Sklep TELMOR przedstawia informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. z siedzibą w 80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104.
 2. W sprawie danych osobowych ich zakresu przetwarzania, informacji lub żądań można się kontaktować pisząc na w/w adres pocztowy najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail dane-osobowe@telmor.pl
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 5. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 6. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 7. Certyfikat SSL.

CEL I CZAS PRZETWARZANIA

 1. Administrator będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Telmor i Sprzedawcą przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO)
 3. za odrębną zgodą zawarcie i realizacja o świadczenie Usługi Elektronicznej czyli Konto użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni) poprzez newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. za odrębną zgodą wyświetlania użytkownikom naszej strony internetowej i zawartych na niej treści marketingowych, które nie są dostosowane do ich preferencji (reklama kontekstowa), w celu tworzenia i wykorzystywania profili użytkowników naszej strony internetowej w celu wyświetlania im treści marketingowych, odpowiadających ich zainteresowaniom (reklama behawioralna), kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną), co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 6. rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą z nami umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. wykonania nałożonych na nas wymogów ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 1 lit. c RODO);
 8. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom naszej strony internetowej treści zamieszczonych w sklepie Telmor i udostępniania formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 9. w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 10. Dane mogą być przekazywane do:
 11. firm kurierskich bądź usług pocztowych w celu dostarczenia zamówionego towaru wybranemu przewoźnikowi lub dostawcy bądź pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 12. podmiotowi dostarczającemu usługę sklepu internetowego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), więcej informacji na https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/
 13. podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Telmor sposobu płatności kartą kredytową, do Banku m.in. ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 14. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Telmor usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 15. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Telmor przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 16. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Telmor, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 17. Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych z którymi zawiera stosowne umowy i klauzule gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora. Sklep Telmor może zawierać odnośniki do stron internetowych partnerów. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Telmor
 18. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Telmor: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Względem newsletter może przetwarzać adres email, a kampanii reklamowych email oraz imię.
 19. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Telmor oraz w Regulaminie Sklepu Telmor.
 20. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:
 21. przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.
 22. Okres przetwarzania danych może być przedłużony gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. I tak, dane osobowe które nam przekazałeś w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy będę przetwarzane przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych będę przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 • obsługi zapytań i innych wniosków do nas kierowanych, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez ADO działań przez okres 3 lat.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Telmor (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Telmor). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Telmor w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Telmor i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Telmor;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Telmor do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Telmor;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Telmor.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Telmor (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Telmor – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przęglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Telmor (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Telmor. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Telmor. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

GOOGLE ANALYTICS

 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Telmor
 2. Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Telmor. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Telmor (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Sklepu Telmor).
 3. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc. w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Telmor adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.
 4. Na zlecenie Administratora Google Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Telmor przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem e Sklepu Telmor.
 5. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Telmor.
 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Telmor.
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Telmor – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
 8. Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc. I jej zainstalowanie: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  - prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  - prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 3. Organem nadzorczym wobec Sklepu Telmor w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem Telmor, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu Telmor przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu
 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Telmor, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Telmor a Bankiem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium